17.02.2017
Właśnie ukazał się numer 1/2017. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KURYŁEK A.: Aspekty prawne realizacji oraz rejestracji obiektów sytuowanych na wodzie
 • CIEŚLIŃSKI R.: Znaki wielkiej wody na terenie miasta Gdańska


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • STACHURSKA B.: Pomiary ruchu osadu dennego w kanale falowym przy użyciu technik: Particle Image Velocimetry oraz Acoustic Doppler Velocimetry


W dziale Geotechnika:

 • WYROŚLAK M.: Korelacje parametrów gruntu w badaniach stanu zagęszczenia nasypu kontrolowanego
 • NGUYEN G.: Designing spread foundation on inhomogeneous subsoil by various approaches


W dziale Geosyntetyki:

 • STERPEJKOWICZ-WERSOCKI W.: Mata bentonitowa w renowacji kanału derywacyjnego elektrowni wodnej Gródek na rzece Wdzie


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J.: Remont betonowych konstrukcji wsporczych w Porcie Północnym w Gdańsku


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pruszak
 • Wspomnienie o mgr. inż. Kazimierzu Mioduszewskim (1943 – 2016)
 • Informacja o Polsko-Francuskim Kolokwium Mechaniki Gruntów i Skał.Łódź, 28 – 30 listopada 2016

Ze streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


16.12.2016
Właśnie ukazał się numer 6/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • MATEJ-ŁUKOWICZ K., WOJCIECHOWSKA E.: Metody obliczenia natężeń przepływów w kanalizacji sanitarnej – analiza i porównanie


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • SZMYTKIEWICZ P., MORAWSKI M., RÓZYŃSKI G.: Cross-Shore numerical model CSHORE for prediction of sand beach and dune erosion – region of Coastal Research Station at Lubiatowo


W dziale Geotechnika:

 • WACHOWSKI Ł.: Kesony ssące – konstrukcja, instalacja, nośność
 • INEROWICZ M., WERNO M., JUSZKIEWICZ-BEDNARCZYK B., LISOWSKI M.: Geotechnika partnerem okrętownictwa
 • KOZŁOWSKI T.: Geotechnika w infrastrukturze komunikacyjnej na przykładzie budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju


W dziale Geosyntetyki:

 • SZYPCIO Z., DOŁŻYK-SZYPCIO K.: Stateczność wewnętrzna ścian oporowych z gruntu zbrojonego geosyntetykami zgodnie z BS 8006-1:2010


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • KURYŁEK A.: Charakterystyka projektu Sea Forest Island w Tokio, wykorzystującego odpady do tworzenia sztucznych wysp


W dziale Technika Portów:

 • GUCMA S., KOTOWSKA I., ŚLĄCZKA W.: Wybór lokalizacji terminalu kontenerowego w Świnoujściu


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Mgr inż. Franciszek Wiśniewski
 • Wody opadowe 2016
 • Recenzenci współpracujący z redakcją „Inżynierii Morskiej i Geotechniki”

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


05.10.2016
Właśnie ukazał się numer 5/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • SOŁTYSIK B., JANKOWSKI R.: Wpływ zderzaków na odpowiedź kolidujących ze sobą konstrukcji stalowych poddanych obciążeniom sejsmicznym


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • MARCINKOWSKI T., SZMYTKIEWICZ P.: Morskie farmy wiatrowe: określenie parametrów środowiskowych oddziaływujących na planowane elektrownie wiatrowe w obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej


W dziale Geotechnika:

 • KAMIŃSKI W., KURAŁOWICZ Z., CHMIELECKI M., RUDZIŃSKI K.: Metoda Hendersona w ocenie dokładności geodezyjnego pomiaru osiadania słupów wielonawowej hali przemysłowej
 • MEYER Z., SAAR D., KOWALOW M., CHRYŚCINA M.: Wzmocnienie podłoża gruntowego w ramach budowy terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin
 • TARNAWSKI M.: The right way to define the pressuremeter creep pressure


W dziale Geosyntetyki:

 • BURSZTA-ADAMIAK E., DĄBROWSKA J., WRÓBLEWSKA K., ŚPITALNIAK M., LEJCUŚ K.: Możliwości zastosowania geosyntetyków w konstrukcjach dachów zielonych


W dziale Technika portów:

 • KROŚNICKA K. A., ZAVOROTYNSKIY N.: Zarys koncepcji rozwoju portu Elbląg


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Zasłużeni hydrotechnicy: Prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal
 • XVI Konferencja Naukowa Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Gliwice, 5 – 6 maja 2016
 • Międzynarodowe Seminarium „Geotechniczne aspekty projektowania, budowy i eksploatacji składowisk odpadów”. Poznań, 24 maja 2016
 • XXVIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie Budowlane”
 • Nagrody specjalne Polskiego Komitetu Geotechniki im. prof. Eugeniusza Dembickiego i prof. Zbigniewa Młynarka za najlepsze prace doktorskie z geotechniki w 2015 roku

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


02.08.2016
Właśnie ukazał się numer 4/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • TUSZYŃSKA A., DREWNOWSKI J.: Historia sanitacji i rozwój systemów kanalizacyjnych dużych miast


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • PASTUSIAK T.: Osiadanie i uszkodzenia wraków przy Ryfie Mew wskutek oddziaływania pokrywy lodu


W dziale Geotechnika:

 • KACZMAREK Ł. D., POPIELSKI P.: Wpływ wybranych aspektów symulacji numerycznych na wyniki obliczeń stateczności Skarpy Warszawskiej w obszarze Południowej Obwodnicy Warszawy
 • OLSZEWSKA M.: Zmienność współczynnika podatności podłoża pod płytą fundamentową
 • SAHAJDA K.: Problematyka doboru rodzaju posadowienia turbin wiatrowych
 • ANISIMOW K., DMITRIJEW S., OSADCZY W., VELYKYI D.: Krzywa depresji w ziemnych zaporach wodnych przy uwzględnieniu sezonowych zmian temperatury


W dziale Geosyntetyki:

 • TROJNAR K., WITEK R., SMAJDOR W.: Problemy projektowo-wykonawcze budowy nasypu na podłożu wzmocnionym kolumnami żwirowymi i geomateracem TriAx


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DANIEL R. A.: Panama Canal opens its gates to more and larger vessels


W dziale Kronika i Aktualności:

 • Seminarium „Wyposażenie morskich budowli hydrotechnicznych oraz statków w urządzenia zwiększające bezpieczeństwo dobijania i cumowania”. Gdynia, 21 kwietnia 2016
 • XVII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej połączona z VI Ogólnopolską Konferencją Młodych Geotechników Łódź, 7 – 10 lipca 2015
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Zdzisławie Żmudzińskim (1923 – 2016)

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 


06.06.2016
Właśnie ukazał się numer 3/2016. Zawiera on następujące artykuły:

W dziale Zagadnienia Ogólne i Ochrona Środowiska:

 • KOZIOROWSKA K., KULIŃSKI K., PEMPKOWIAK J.: Accuracy and precision of selected analytical methods used in marine geochemical studies
 • SULIGOWSKI Z.: Nowoczesne miasta – infrastruktura i środowisko (na marginesie krakowskiej konferencji)


W dziale Inżynieria Brzegowa i Pełnomorska:

 • KASZUBOWSKI L. J., COUFAL R.: Wpływ ruchów zapadliskowych powierzchni Ziemi na niestabilność strefy brzegowej Morza Bałtyckiego


W dziale Geotechnika:

 • INEROWICZ M., WERNO M.: Geotechniczny dowód przyczyny nieszczęśliwego zdarzenia
 • TARNAWSKI M.: Zmiany w wykonywaniu i interpretacji badań presjometrycznych wprowadzone w normie PN-EN ISO 22476‑4


W dziale Geosyntetyki:

 • ŚPITALNIAK M.: Wykorzystanie geokompozytów sorbujących wodę do ochrony skarp budowli ziemnych przed erozją


W dziale Budowle Morskie i Portowe:

 • DRĄŻKIEWICZ J., GOLAN M.: Przebudowa nabrzeży Motławy w zabytkowym fragmencie portu w Gdańsku


W dziale Technika Portów:

 • KAIZER A., ZIAJKA E., TRUSZCZYŃSKI M.: Ocena założeń rozwojowych trójmiejskich terminali kontenerowych


W dziale Kronika i Aktualności:

 • E. Sälzer, G. Eßer, J. Maack, T. Möck, M. Sahl: Schallschutz im Hochbau. Grundbegriffe, Anforderungen, Konstruktionen, Nachweise (rec. M. Krzaczek)
 • Morskie Budowle Hydrotechniczne. Zalecenia do projektowania, wykonywania i utrzymania. Zwiastun wydania VI, zawierający zalecenia z1, z2, z3, z12 i z24 (rec. J. Drążkiewicz)
 • Zmiany w procesie inwestycyjnym
 • Wspomnienie o prof. dr. hab. inż. Andrzeju Sawickim (1947 – 2016)

Ze spisem rocznym oraz streszczeniami artykułów można zapoznać się klikając tutaj.


 

Więcej artykułów…

 1. 2/2016
 2. 1/2016
 3. 6/2015
 4. 5/2015